LOGO                          BVN - SBN

Belgische Vereniging voor Nefrologie - Société Belge de Néphrologie - Belgian Society Nephrology


 

 

 

Mission Statement

De "BVN-SBN" heeft tot doel het bevorderen en het ontwikkelen van het wetenschappelijk onderzoek in de domeinen van de renale fysiologie, pathofysiologie en pathologie in brede zin, naast de uitwisseling van de hierdoor bekomen kennis en de toepassing hiervan bij de diagnostiek en de behandeling van renale aandoeningen.